Vervolgcursus Acteren:


In deze cursus heeft de student al kennis gemaakt met het vak acteren, maar nu hem/haar geleerd wat acteren voor camera is.
In verschillende lessen wordt de student tot een (camera)acteur opgeleid dat hem geschikt maakt voor acteren in de film- en tv-industrie. Tevens wordt er tijdens deze cursus breed aandacht besteed aan de echte Bollywood wereld; alles en hoe de dingen achter de schermen gebeuren. De student leert bovendien welke film technieken er zijn en wat de technische termen zijn die in de filmindustrie gebruikt worden.
Er wordt tevens voorgebouwd op hetgeen de student tijdens de vorige cursus heeft geleerd, maar in deze cursus wordt van de student meer acteerwerk verwacht. De docent zal tijdens iedere les aangeven waaraan de student moet denken om zijn/haar acteer prestaties te verbeteren.

De cursus wordt afgesloten met een gedeeltelijke theorietoets en een gedeeltelijke praktijktoets.

Duur cursus: 12 weken
Lesgeld: 375,- euro (inclusief studiemateriaal)
Toelatingseis: met succes afgeronde basiscursus
Toets: Praktijk en theorie (kosteloos)

 

 

 

Copyright 2010-2014 - ATMA ENTERPRISE