Regie Opleiding:

Inhoud en opbouw van het onderwijs

De eerste twee jaar
vormen de basis van de opleiding. De student wordt onderwezen in de technieken van het regisseren. Hierbij neemt de tekstbehandeling een prominente plaats in: het leren spelen en regisseren van een tekst. De tekst is uitgangspunt en informatiebron. Het adagio is niet wat zal ik eens met deze tekst doen, maar wat doet de tekst met mij. Daarnaast leert de student de inhoud van voornoemde teksten te toetsen aan hun hedendaagse maatschappelijke relevantie. Waar schuurt de inhoud met de nerf van onze tijd, met de maatschappij waarin wij leven? Verder bevat het programma ( vormgerichte) lessen in filmtechtniek (belichting en geluid), decor-en kostuumontwerp. Vorm en inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want met welk beeld of met welke vormelementen maak je de inhoud helder en leesbaar? In de theorielessen wordt de student onderwezen in de filmgeschiedenis, dramaturgie en voorstellingsanalyse. Zowel het eerste als het tweede jaar wordt afgesloten met het maken van een korte film. In het eerste jaar op basis van een student gekozen scene uit het wereldrepetoire die hij met professionele acteurs of met studenten uit de acteursopleiding ensceneert. Deze korte film is bepalend voor het behalen van de propedeuse en de toelating tot het tweede jaar.

Het derder jaar
is het jaar van verdieping en inzicht. Het is volledig gewijd camera thechnieken en special effects. Tevens wordt het de toekomstige regisseur geleerd hoe een 3D gemaakt wordt en wat de voor en nadelen van een dergelijke productie is. Aan de student wordt structuur en inzicht in het denken over film verschaft , zowel qua thema als schriftuur, en is daarmee onontbeerlijk voor de opleiding van een regisseur.
In deze workshops maken studenten korte films met eigen teksten en met special effecttechnieken. Cruciaal halverwege het derde jaar is de 'thema-workshop'. De student maakt een korte film van een half uur met als thema's, de paradox van het levenĀ (zin en onzin van het bestaan) en de paradox van de kunst (schijn en werkelijkheid). Immers, als kunstenaar- of je nu een film maakt, schilder of musiceert- zul je altijd tot deze twee paradoxen moeten verhouden. Ze zijn de motor van je kunstenaarschap. Wat wil kunst anders dan het onnoembare, het onzegbare voelbaar en tastbaar maken? De kunst komt soms veel dichter in de buurt van de grote metafysische vraagstukken, onze grote levensvragen, dan de wetenschap. De student zet hier de eerst stap op een weg die hij zijn leven lang zal bewandelen. Op het eind van het derde jaar maakt de student zijn eerste eigen filmprodcutie. Het script en de mensen waarmee hij dan wil werken (acteurs,scenograaf, dramaturg,etc) is geheel zijn eigen keuze.

Het vierde jaar
is zeer individueel gericht. De studenten specialiseren zich op grond van hun persoonlijke talent, interesse en drijfveren door het maken van eigen filmproducties. In de eerste helft van het schooljaar is behoorlijk wat vrije tijd gemaakt voor 'het productiemodel'. De toekomstige regisseur zit voor de eerste keer niet alleen met acteurs aan tafel, maar ook met een dramaturg, een scenograaf, een geluids-en lichtontwerper, een productiemedewerker (publiciteit en zakelijk). We bootsen hier het professionele model na omdat je later als regisseur al deze mensen van je plannen moet kunnen overtuigen en wat meer is, enhousiasmeren. Later in het jaar loopt de student als regie assistent stage bij een professionele film- of tv-productie, schrijft een statement en maakt zijn eindexamen productie, onder begeleidng van een ervaren regisseur en uitgevoerd met zowel professionele acteurs als met studenten van de Bollywood Acting School.

Copyright 2010-2014 - ATMA ENTERPRISE